แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ต่อสู้ มะเร็ง

แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ต่อสู้ มะเร็ง

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ต่อสู้ มะเร็ง     มะเร็งเป็นหนึ่งในห้าของโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์ในลำดับต้นๆ มีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ปีละกว่า 10ล้านคนทั่วโลกที่เกิดและทรมานกับโรคนี้ โดยการป้องกันแก้ไขการเกิดโรคนั้น สามารถรับประทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าว เป็นส่วนหนึ่งได้เช่นกัน

 

     มะเร็ง หรือทางการแพทย์ว่า เนื้องอกร้าย เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และรุกรานร่างกายส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังร่างกายส่วนที่อยู่ห่างไกลได้ผ่านระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด ไม่ใช่ว่าเนื้องอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกไม่ร้ายไม่ลุกลามอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทั่วร่างกาย มีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 200 ชนิด

 

     สาเหตุของมะเร็งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่ การสูบบุหรี่ ปัจจัยด้านอาหาร การติดเชื้อบางอย่าง การสัมผัสรังสี การขาดกิจกรรมทางกายความอ้วนและมลภาวะสิ่งแวดล้อม

 

     ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรงหรืออาจประกอบกับความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีอยู่เดิมในเซลล์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้

 

     มะเร็งราว 5–10% สามารถติดตามไปยังความบกพร่องทางพันธุกรรมแต่กำเนิดโดยตรง มะเร็งหลายชนิดสามารถป้องกันได้โดยการไม่สูบบุหรี่ ทานผัก ผลไม้และธัญพืชเต็มเมล็ด (whole grain) มากขึ้น ทานเนื้อและคาร์โบไฮเดรตขัดสี (refined) น้อยลง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย จำกัดการรับแสงอาทิตย์ อาจจะทำให้เซลล์เนื้อร้ายลดลงได้

 

     น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule )  เป็นน้ำมันที่คนทั่วโลกนำมาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มมาเป็นเวลาช้านาน โดยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งก็คือการบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัว มีประจักษ์พยานมากมายที่ระบุว่า น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ หรืออย่างน้อยก็มะเร็งบางชนิด จากการวิจัยทางการแพทย์ พบว่าน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) มีสารต่อต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ

 

     บทบาทของน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) ในการป้องกันโรคมะเร็ง น้ำมันมะพร้าวมีบทบาทในการป้องกันโรคมะเร็ง ดังต่อไปนี้

1. ไม่เกิด Trans Fats

     Bakker และคณะ (1997) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านม กับกรดลินโนเลอิก ในประชากรในทวีปยุโรป ผู้วิจัยได้พบว่า องค์ประกอบของกรดไขมันเฉลี่ยของชั้นไขมัน ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรดลินโนเลอิก ซึ่งมีโอเมก้า-3 กับมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้มีความสัมพันธ์กับ trans fats

 

     Kohlmeier และคณะ (1997) ได้รายงานถึงข้อมูลที่แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างองค์ประกอบของ trans fats ในชั้นไขมันกับการเกิดมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้

 

     เนื่องจากน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) เป็นน้ำมันอิ่มตัวจึงไม่เกิดการเติมไฮโดรเจนเมื่อถูกกับอุณหภูมิสูง จึงไม่เปลี่ยนเป็น trans fats ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule )  จึงปลอดภัยสำหรับใช้บริโภคโดยเฉพาะไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

 

2. การใช้น้ำมันมะพร้าวป้องกันโรคมะเร็ง

     ได้มีการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัว กับการเกิดโรคมะเร็ง (Peat 2001)ใน ค.ศ.1987 Lim-Sylianco (1987) ได้สืบค้นเอกสารที่ตีพิมพ์ในรอบ 50 ปีที่แสดงให้เห็นผลของการต่อต้านการเกิดมะเร็งของน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule )  ได้มีการอ้างอิงถึงผลการศึกษาของ Reddy and Maeura (1984) ที่แสดงว่าน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule )  ดีกว่าน้ำมันไม่อิ่มตัว ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านมของสัตว์ทดลอง จากการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งโดยสารเคมี นั่นคือ32% ของสัตว์ทดลองที่เลี้ยงด้วยน้ำข้าวโพดเกิดมะเร็งลำไส้ในขณะที่สัตว์ที่เลี้ยงด้วยน้ำมันมะพร้าว เกิดเพียง 3%

 

     ซึ่ง Cohenและคณะ ได้สรุปว่าเหตุที่เกิดเช่นนี้ เป็นผลของการกดการทำงานของต่อมไทรอยด์ของน้ำมันไม่อิ่มตัว หรืออีกนัยหนึ่ง น้ำมันไม่อิ่มตัว มีผลในการกดระบบภูมิคุ้มกัน (immuno-supperssive effect)

 

     COCO MEGA 3 แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Oil Capsule COCO MEGA 3 By ManNature) คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นชนิดแคปซูลออร์แกนิค มีส่วนผสมจากน้ำมันมะพร้าวและโอเมก้า 3 จากน้ำมันงาขี้ม้อน ซึ่งมีกรดไขมันสายปานกลางที่ช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงาน ย่อยง่ายและสามารถนำไปสร้างพลังงานได้ในทันที สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก gdyna

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

นอกจากแคปซูลมะน้ำมันพร้าวเพิ่มระบบเผาผลาญต้องทำอะไรอีกบ้าง

เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าว

ไขมัน LDL ที่มาของโรค หัวใจ ชะลอด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


บทความที่น่าสนใจ

อาหารต้านภัยฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule) ช่วยบรรเทาการเกิดโรคมะเร็ง