Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุ

Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุ



     โอเมก้า-3 คือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ประกอบด้วยกรดไขมันหลัก 2 ตัว คือ "ดีเอชเอ" และ "อีพีเอ" ซึ่ง กรดไขมันโอเมก้า-3 ยังมีส่วนช่วยต่อกลไกการยืดอายุขัยและชะลอความชรา 3 ประการคือ

 

1. ต้านการอักเสบ

     เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ภูมิคุ้มกันน้อยลง ทำให้เกิดภาวะอักเสบในเซลล์ และนำไปสู่การสิ้นอายุขัยของเซลล์ในที่สุด ซึ่งโอเมก้า-3 สามารถลดภาวะอักเสบในเซลล์ ส่งผลให้ความชราภาพถูกชะลอให้ช้าลงได้

2. ลดภาวะซึมเศร้า

     กรดไขมันโอเมก้า-3 ได้รับฉายาว่าเป็นไขมันก่อสุข เมื่อร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ในปริมาณที่เพียงพอก็จะช่วยให้ลดภาวะซึมเศร้า อารมณ์ดี และทำให้ความชราภาพเกิดขึ้นน้อยลง

3. ชะลออายุ

     เทโลเมียร์ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่อยู่ส่วนปลายสุดของโครโมโซมแต่ละแท่ง ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว เทโลเมียร์จะสั้นลง เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เทโลเมียร์ที่ผ่านการแบ่งตัวหลายครั้งจะสั้นลงจนไม่สามารถแบ่งตัวได้อีก ส่งผลให้อายุขัยจบสิ้นลง ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า-3 มีส่วนช่วยในการออกฤทธิ์ชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้ ทำให้ช่วยการชะลออายุได้

 


บทความที่น่าสนใจ

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้

แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ป้องกัน โรคเบาหวาน